Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

idosk8
8996 3edb 390
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viamefir mefir
idosk8
0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viamefir mefir
idosk8
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters viasurpriseme surpriseme
idosk8
1001 9ca2 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaBalladyna Balladyna
idosk8
4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
idosk8
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg viaBalladyna Balladyna
idosk8

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viaBalladyna Balladyna
idosk8
9950 6d13 390
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viaBalladyna Balladyna
idosk8
Reposted fromRynn Rynn viaBalladyna Balladyna
idosk8
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
idosk8
idosk8
8095 78ad 390
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx

May 19 2017

idosk8
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
idosk8
9242 bdb4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viamefir mefir
idosk8
8309 def7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
idosk8
9063 f72d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
3323 0aba 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaAmericanlover Americanlover
idosk8
5361 06f7 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl