Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

idosk8
1502 5e8f 500
Reposted fromnutt nutt viamarkotna markotna

March 16 2018

idosk8
9006 9313
idosk8
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
idosk8
5446 7f28 500
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
idosk8
9758 c531 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaat kaat
idosk8
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
idosk8
2165 96d3
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara
idosk8
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viaWlodara Wlodara
idosk8
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viaAmericanlover Americanlover
idosk8
idosk8
4520 7d85
Reposted from777727772 777727772 viaarrives arrives
idosk8
Reposted fromsalzprinz salzprinz viapoolun poolun
idosk8
4184 39ab 500
idosk8
5003 5650 500
Reposted from777727772 777727772 viapoolun poolun
idosk8
5036 b978 500
Reposted from777727772 777727772 viapoolun poolun
idosk8
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viapoolun poolun
idosk8
0639 4d44 500
idosk8
3284 5ee2 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapoolun poolun
idosk8
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viateberlash teberlash
idosk8
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viateberlash teberlash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl