Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

idosk8
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viapoolun poolun
idosk8
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara

September 12 2019

idosk8
0739 5c6c 500
Reposted fromgabsko gabsko vialissie lissie
idosk8
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer vialissie lissie
idosk8
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialissie lissie
idosk8
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialissie lissie

September 11 2019

idosk8
9309 f3ea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
idosk8
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasurpriseme surpriseme
idosk8
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viasurpriseme surpriseme
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
idosk8

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda via000monnnn066 000monnnn066
idosk8
0457 7840
Reposted fromwyczes wyczes viaawakened awakened
idosk8
idosk8
idosk8
6306 fea6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
idosk8
3635 91b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSuckMyDick SuckMyDick
idosk8
6446 c6a1 500
Reposted fromBabson Babson viaWlodara Wlodara
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl