Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

idosk8
2536 c376 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
3830 7c38 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaxmonroex xmonroex
idosk8
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaxmonroex xmonroex

June 17 2017

idosk8
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
idosk8
2530 b629 390
Reposted frompeper peper viaAmericanlover Americanlover
idosk8
5601 1885 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSuckMyDick SuckMyDick
idosk8
idosk8
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund vialissie lissie
9228 67ba 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
idosk8
8180 3286 390
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viapoolun poolun
idosk8
4053 24a2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaWlodara Wlodara
idosk8
4878 7e69 390
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viapoolun poolun
idosk8

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viapoolun poolun
idosk8
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.

June 14 2017

idosk8
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadieeine dieeine
idosk8
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapoolun poolun
idosk8

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viapoolun poolun
idosk8
7378 a435 390
Reposted fromagooola agooola viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl