Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

idosk8
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamefir mefir
idosk8
6578 b3d1 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viailoveyou iloveyou
idosk8
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
idosk8
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viamefir mefir
idosk8
idosk8
2516 8668
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamefir mefir
idosk8
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viamefir mefir
idosk8
Jasne, że mogę się dostosować. Ustawić w rzędzie i podążać za innymi. Przecież to jest banalnie proste do zrealizowania. Trzymać się wytycznych, iść za cieniem i być cieniem... Żadna filozofia. 
Mogę zamknąć buzię, uśmiechać się nie mając nic do powiedzenia oraz wtedy, kiedy do powiedzenia mam wiele. Tak sobie bezszelestnie przedreptać trasę bezpiecznego życia. Związać, zakneblować i zamknąć szczelnie indywidualizm, który w genach moich drzemie i popierd*lać jak robocik zaprogramowany na tuptanie za tłumem. Mogę, ale nie chcę i nie będę!
Lubię przecierać szlaki zarośnięte jedną wielką niewiadomą. Lubię ten strach i obawy, które później często wydają się być śmieszne. Nie jestem pionkiem. Efektu domina bym nie przeżyła, bo ufam sobie i uwzględniam swoje potknięcia. Na barkach dźwigać swoje błędy mogę. Każdy ciężar konsekwencji. Nowe, nieznane jest lepszą perspektywą dla mnie niż bezpieczne i oklepane. Tracę masę siły na szlaku pokonując nierówności, potykam się i podnoszę, ale nikt po mnie nie depcze. Mogę iść swoim tempem... Rozpędzać się i hamować. Tworzyć wykres zawiły, poplątany, nie przypominający nudnych kresek wcale.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
idosk8
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaresort resort
idosk8
idosk8
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
idosk8
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaslomiak slomiak
idosk8

Reposted from4777727772 4777727772 via100suns 100suns
idosk8
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viasognito sognito
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
idosk8
7077 7a01 500
Reposted fromsoftboi softboi viaskrzacik skrzacik
idosk8
7174 db86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
idosk8
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaBetterDays BetterDays
idosk8
7026 3a07 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 07 2018

idosk8
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej.
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaaneth aneth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl