Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

idosk8
20:22
4114 7eca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameovv meovv
idosk8
20:21
Zamiast szukać swojego miejsca na ziemi, zaprojektuj je.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaironii pelnaironii
idosk8
20:20
0665 2820
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viameovv meovv
idosk8
20:20
0608 f61b
Reposted frommelodyjna melodyjna viadzony dzony
20:20
1432 144f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
idosk8
20:19
7819 bd48
Reposted fromdusix dusix viagdziejestola gdziejestola
idosk8
20:19
8273 a26b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
20:19
1777 9888
idosk8
20:19
4244 37e6 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viagdziejestola gdziejestola
idosk8
20:19
5467 2668 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viagdziejestola gdziejestola
idosk8
20:19
7670 e4fd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
idosk8
20:17
Play fullscreen
Podobno wszystko co robimy gdzieś zostaje
Bardzo ciekawe czy wyrównam kiedyś krzywdy
A może dawno już zostały zapomniane
Bo po drugiej strony właśnie ktoś wybaczył jak ja innym
idosk8
20:14
8088 6979
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viagdziejestola gdziejestola
idosk8
17:46
idosk8
17:46
8636 4c03 500
Reposted fromkotowate kotowate viapoolun poolun
idosk8
17:46
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapoolun poolun
idosk8
17:46
5935 cc9a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatarczyn tarczyn
idosk8
17:45
7181 fbaa 500
Reposted frombudas budas viapoolun poolun
idosk8
17:45
3197 36bb 500
Reposted fromalmostlover almostlover viapoolun poolun
idosk8
17:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl