Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

idosk8
3916 d1d0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
idosk8
0477 c794
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaflesz flesz
1780 42b9 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
idosk8
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
idosk8
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaawakened awakened
idosk8
2888 e9a7
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaawakened awakened
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaarrives arrives
idosk8
idosk8
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viajas1mine jas1mine

June 09 2017

idosk8
Reposted fromjasminum jasminum via000monnnn066 000monnnn066
idosk8
idosk8
idosk8
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viadisheveled disheveled
idosk8
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon via100suns 100suns
idosk8
idosk8
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
idosk8
Nigdy z Ciebie nie zrezygnuje.
— Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky vianataliana nataliana
idosk8
0110 889b
Reposted fromretaliate retaliate via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl