Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

idosk8
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
8754 ed66 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaWlodara Wlodara
idosk8
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
idosk8
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viapsychopolis psychopolis
idosk8
idosk8
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
idosk8
idosk8
idosk8
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viacoffeepleasure coffeepleasure
idosk8
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viasatyra satyra
idosk8
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasatyra satyra
idosk8
2122 970f 500
ŻULCZYK MISTRZ
idosk8

October 28 2017

idosk8
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viasurpriseme surpriseme
idosk8
Reposted frombluuu bluuu viasurpriseme surpriseme
1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow via100suns 100suns
idosk8

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj vianewbeginning newbeginning
idosk8
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl