Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

idosk8
7444 6783 500
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath
idosk8
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaawakened awakened
idosk8
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaawakened awakened
idosk8
2700 c23a

September 05 2019

idosk8
Nie mam marzeń, mam plany. 
— W garniturach
Reposted fromNataly Nataly
idosk8
8670 0984 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaschrodingersdog schrodingersdog
idosk8
2178 f5ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
idosk8
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialissie lissie
9972 29dc
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
idosk8
3683 982b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
idosk8

September 04 2019

idosk8
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawakened awakened
idosk8
0355 a844
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
idosk8
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
idosk8
2601 e8e6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawakened awakened
idosk8
4191 8095 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaawakened awakened
idosk8
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl