Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

idosk8
7629 bd80 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
idosk8
5848 ce26 500
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viaawakened awakened
idosk8
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
idosk8
I tu powiedział mi on coś tak mądrego, co stało się dla mnie nauką i dewizą mojego postępowania do końca życia. Powiedział zdziwionym tonem:
"To ty na mnie liczysz? Och, jaki ty jesteś głupi. Naucz się w życiu liczyć tylko sam na siebie.
— Stanisław Grzesiuk "Pięć lat kacetu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
idosk8
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
idosk8
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaBetterDays BetterDays
idosk8
9562 fbf6 500
Reposted frompiehus piehus viaBetterDays BetterDays
idosk8
6110 17c0 500
idosk8
idosk8
9091 e743 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via100suns 100suns
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
idosk8
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
idosk8
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
idosk8
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays
idosk8
6674 3f59 500
Reposted frompeasorela peasorela viaBetterDays BetterDays
idosk8
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viaBetterDays BetterDays
idosk8

February 13 2020

idosk8
0166 23f1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
idosk8
8707 b3f7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaresort resort
idosk8
9061 c724 500
Reposted fromhrafn hrafn viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl