Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

idosk8
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaendlessmemories endlessmemories
idosk8
0438 3dc3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaWlodara Wlodara
idosk8
3521 70af 500
Reposted fromMySoupx3 MySoupx3
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara

September 22 2019

idosk8
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaBetterDays BetterDays
idosk8
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamefir mefir
idosk8
idosk8
8909 7fbb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
idosk8
8683 ba9d 500
Reposted froms3 s3 viasatyra satyra
idosk8
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
idosk8
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
idosk8
4768 0a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
idosk8
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viamefir mefir
idosk8
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
idosk8
8630 8812 500
Reposted fromfapucino fapucino viamefir mefir
idosk8
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
idosk8
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
idosk8
Walking The Line by Casey Horner
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
idosk8
5066 27e0 500
Reposted fromikhakima ikhakima viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...